תוכן פרסומי
ראשי » בראש הכותרות » נחתם הסכם קיבוצי חדש בפלאפון
רן גוראון, מנכ"ל פלאפון ו-yes. צילום: יח"צ

נחתם הסכם קיבוצי חדש בפלאפון

ההסכם החדש ממשיך את הוראות ההסכם הראשון שנחתם בחברה ב-2013 וכולל הסכמות חדשות בין נציגות העובדים לבין ההנהלה, אשר מסדירות זכויות והטבות שונות לעובדים, וכן מעגנות נושאים חדשים שההנהלה ביקשה ליישם מכאן והלאה

מאת 30 באפריל 2017, 8:37 א+ / א- הדפסה הדפסה
פייסבוק טוויטר ווטסאפ פינטרסט לינקדאין דוא״ל

לאחר תהליך ממושך ומורכב של משא ומתן בין הצדדים, שכלל גם עיצומים מצד עובדי פלאפון, חתמו רן גוראון, מנכ"ל פלאפון, ברק לוי, יו"ר ועד העובדים של פלאפון, אבי ניסנקורן, יו"ר הסתדרות, ויקי חלוצי, יו"ר איגוד עובדי הסלולר, האינטרנט וההיי-טק בהסתדרות, על הסכם קיבוצי שני בחברה, שתוקפו עד 31 בדצמבר, 2019.

ההסכם הקיבוצי החדש ממשיך את הוראות ההסכם הראשון שנחתם בחברה בשנת 2013 וכולל הסכמות חדשות בין נציגות העובדים לבין ההנהלה. ההסכמות החדשות מסדירות זכויות והטבות שונות לעובדים, וכן מעגנות נושאים חדשים שהנהלת החברה ביקשה ליישם מכאן והלאה.

החידושים העיקריים בהסכם הם הכללת כ-50 עובדי קבלן ומיקור-חוץ להעסקה ישירה, שנמנים עמם כל עובדי האחזקה והניקיון בבניין המטה של החברה, שייקלטו כעובדי חברה מן המניין ויזכו למלוא התנאים המוגדרים בהסכם הקיבוצי, כמו גם כ-20 עובדי מיקור-חוץ בחטיבות ההנדסה ומערכות מידע.

בפרק הארגוני, ההסכם מסדיר נושאים שונים בניהול היומיומי של העבודה בחברה באופן שמאפשר לה פעולה נכונה יותר בשוק תחרותי ודינאמי. כמו כן, ההסכם יוצר לראשונה זיקה בין תגמול לעובדים לבין הביצועים העסקיים של החברה.

ההסכם שנחתם מקצר בחצי שנה את תקופת הניסיון הדרושה למתן קביעות בחברה, מארבע שנים לשלוש שנים וחצי.

בין היתר, ההסכם כולל תוספת שכר בגובה ממוצע של 9% עד סוף 2019, לכל העובדים שהוותק שלהם בחברה גדול משנה וחצי. חלק מתוספת זו תשמש לשיפוי עובדים ששכרם נמוך מ-8,000 ש"ח, כמו כן עובדים בתפקידים לוגיסטיים יהיו זכאים לתוספת תפקיד חודשית קבועה נוספת לשכר הבסיס בגובה 300 שקל.

הגדלת ערך יום ההבראה

כל עובדי פלאפון הזכאים מכוח עיסוקם לתשלום תמריצים בגין עמידה ביעדים אישיים, יהיו זכאים מעתה להפרשות לפנסיה גם על התמריצים ולקביעת יעדים מותאמים באופן שמתחשב בתקופות היעדרותם מעבודה עקב שירות מילואים, חופשה או מחלה.

בשורה נוספת היא הגדלת ערך יום ההבראה בחברה אשר צפוי לצמוח בתקופת ההסכם בלמעלה מ-8% ולעמוד על 520 שקלים. בנוסף לביטוח בריאות שהוסדר לראשונה בהסכם הקודם, ההסכם החדש מסדיר גם את השתתפות החברה במימון ביטוח שיניים לעובדים. זאת ועוד, עובדי פלאפון מעל גיל 40, בוותק של ארבע שנים ומעלה, יהיו זכאים בתקופת ההסכם לסל בדיקות סקר רפואיות במימון החברה.

כל עובדי פלאפון שהשלימו שלוש שנים ומעלה בחברה, יהיו זכאים לשובר אישי בסכום של 920 שקל, לרכישת מכשיר סלולרי מהחברה בעת תקופת ההסכם. ניתן יהיה לרכוש כל מכשיר בהתאם למחירון מיוחד שייקבע בין הנהלת החברה לוועד העובדים. בנוסף, ההסכם מסדיר גם שיפור בתנאי הרכב לעובדים הזכאים.

במהלך שנת 2017 החברה תקיים אירוע לרווחת העובדים בהשקעה כוללת של 1.4 מיליון שקלים. בנוסף לתקציב רווחה שתקצה ההנהלה עבור כל עובד, בגובה דומה להסכם הקודם, ההנהלה תקצה מדי שנה סכום נוסף של חמישה מיליון שקלים למימון פעילויות רווחה ונופש לעובדי החברה.

מקבעים את הישגי ההסכם הקודם

סעיף משמעותי נוסף בהסכם קובע, כי החל משנת 2018 ואילך תקצה הנהלת פלאפון גם תקציב שנתי מיוחד, תלוי עמידה ביעדים, שיוקדש למען העובדים. ייעודו וניצולו של התקציב שיכול להגיע עד שישה מיליון שקלים בשנה, ייקבע בהסכמה משותפת של ההנהלה עם ועד העובדים.

כמו כן, פלאפון התחייבה להקצות מימון שנתי לחלוקת מלגות שכר לימוד לעובדי החברה. בכל אחת משנות ההסכם, התקציב השנתי למלגות יעמוד על סך 300 אלף שקל, וכל תקציב שלא ינוצל במלואו, יועבר לשנה הבאה לצורך חלוקת מלגות נוספות.

עוד יצוין, כי ההסכם שנחתם מסדיר גם תשלום מיוחד בגין כוננויות בחטיבת ההנדסה ומערכות המידע. החל ממועד חתימת ההסכם, חברת פלאפון תשלם לעובדים שישובצו לכוננות, תגמול עבור כוננויות. לצד זה, ההסכם החדש גם מגדיל את תשלום החברה עבור הקפצה בגין הפעלת כוננות.

כאמור, בנוסף לשיפורים החדשים, ההסכם הנוכחי מקבע גם את הישגי ההסכם הקודם, הן בהיבט הארגוני והן בהיבט הכלכלי.

ללכת בראש מורם וגב זקוף

לדברי ניסנקורן, "ההסכם החדש לא רק משפר את תנאי העובדים אלא מקדם שוויון ומשקף ערכים חברתיים אמיתיים. החתירה המתמדת לשיפור תנאי כלל העובדים לצד הקריאה להעביר עובדי קבלן להעסקה ישירה, משקפים את רוח העבודה המאורגנת ואת התרומה המשמעותית שהיא נושאת לצמצום פערים".

גוראון אמר כי "היום מתחיל עידן חדש ביחסי העבודה בפלאפון שמושתת על כבוד הדדי ושיתוף פעולה, מתוך ראיית טובת החברה ויכולתה לתפקד בשוק תחרותי. ההסכם מסדיר נושאים בניהול היומיומי של החברה, ויוצר זיקה בין תגמול העובדים לתוצאות העסקיות".

חלוצי הצטרף לדברי יו"ר ההסתדרות והוסיף, כי "ההסכם הנוכחי הצליח לשמור על ההישגים הכלכליים והארגוניים שהבאנו בהסכם הראשון ולעגן סעיפים חדשים המביאים לשיפור משמעותי בתנאי העובדים ורווחתם. ההסכם שהושג מחזק את יחסי האמון בין הצדדים ומהווה עדות נוספת לכך ששיפור תנאי העובדים והגנה על ביטחונם התעסוקתי אינם באים על חשבון חוסנה של החברה, אלא מהווים בסיס חשוב לשגשוגה".

לוי אמר, כי ":לכל אורך הדרך חזרתי ואמרתי כי הנכס האמיתי של החברה הוא העובדים שלה, ולכן נאבקתי להשגת הסכם קיבוצי ראוי ומכובד אשר מעניק לנו תנאי העסקה טובים ומשופרים ומאפשר לנו ללכת בראש מורם וגב זקוף".

נחתם הסכם קיבוצי חדש בפלאפון Reviewed by on . לאחר תהליך ממושך ומורכב של משא ומתן בין הצדדים, שכלל גם עיצומים מצד עובדי פלאפון, חתמו רן גוראון, מנכ"ל פלאפון, ברק לוי, יו"ר ועד העובדים של פלאפון, אבי ניסנקור לאחר תהליך ממושך ומורכב של משא ומתן בין הצדדים, שכלל גם עיצומים מצד עובדי פלאפון, חתמו רן גוראון, מנכ"ל פלאפון, ברק לוי, יו"ר ועד העובדים של פלאפון, אבי ניסנקור Rating: 0

הגיבו