Wormable

Windows 10. עוד תקלה

מיקרוסופט ממליצה על עדכון מיידי של Windows 10

מיקרוסופט ממליצה על העדכון בשל שתי פגיעויות שזוהו, שמוגדרות על ידה כקריטיות, המסוגלות לסייע בבהפצת וירוסי תולעת ללא ידיעת המשתמשים וללא כל פעילות מצידם

אירועים קרובים