Slashdot

לדבר עם מדיח הכלים. אילוסטרציה: BigStock

לינוס טורוואלדס: אין סיבה לחשוש מבינה מלאכותית

"מאחר שהבינה המלאכותית זקוקה לאימון, היא לא תהיה 'אמינה' במובן המקובל במחשבים ואינני צופה משבר קיומי כשמדיח הכלים יתחיל לנהל איתך דיונים על הגותו של סארטר", אמר מפתח הלינוקס

אירועים קרובים