Phone Finder

התקן חדש יעזור למצוא איפה שמנו את הטלפון

רבים מאיתנו שוכחים מדי פעם איפה שמנו את הטלפון שלנו ומתחילים לחפש אותו בין החפצים בבית או במשרד ● התקן חדש שפיתח יזם ישראלי יאפשר לנו לדעת היכן המכשיר על ידי לחיצת כפתור ויחסוך מאתנו את הבלגן

אירועים קרובים