NDR

גיא אלכסנדר, מנהל פעילות אריסטה בישראל.

אריסטה הוסיפה אל מתגי התקשורת שלה גם יכולות זיהוי ותגובה לאיומי סייבר

פתרון AVA, המבוסס על בינה מלאכותית, מגשר על הפער בין הרשת לאבטחה

צבי ברונר, סמנכ"ל טכנולוגיות בקבוצת מלם תים.צילום: רז רוגובסקי

מלם תים הקימה מאגר מידע לאומי לנפט וגז טבעי

המאגר החדש - שהוקם עבור מינהל אוצרות טבע במשרד האנרגיה בסכום של 18 מיליון שקלים - יכלול את כל הנתונים הגיאולוגיים והגיאופיסיים הנאספים במשרד האנרגיה ● עם עליית המערכת, PRIME שמה, מצטרפת ישראל למדינות המנהלות מערכות דומות, בהן אנגליה, נורבגיה ואוסטרליה

אירועים קרובים