Jaff

התפשטות חריגה. וירוס תולעת. אילוסטרציה: BigStock

"כמות המחשבים שנדבקו בבת אחת תוך מספר שעות – ללא תקדים"

לדברי חוקרי ClearSky הישראלית, "ידוע לנו על 50 מחשבים ישראליים שהודבקו בתולעת ופנו לדומיין kill Switch, שמנע את הדבקתם"

אירועים קרובים