DriftSense

גידולי ענבים.

דריפט סנס – ענן להגנת הצומח

הכירו את החברה, שפועלת על הענן של AWS ושמסייעת לחקלאים לפעול נגד המזיקים והעשבים הרעים, בלי לפגוע באזורים הסמוכים לשדות

אירועים קרובים