City Shob

נועם מעוז, מנכ"ל הסטארט-אפ City Shob. צילום: פלי הנמר

"האתגר של העיר החכמה: ניהול נכון של הנכסים והמידע מהתושבים"

"רשויות משקיעות הון עתק בתשתיות נפרדות שאין קשר ביניהן ויכולת השליטה של מקבלי ההחלטות על הנעשה בתשתיות אלה מוגבלת", אמר נועם מעוז, מנכ"ל הסטארט-אפ City Shob

אירועים קרובים