60 Minutes

Don't be evil. כבר לא מוטו של גוגל. אילוסטרציה: BigStock

מדוע נמחקה ההנחיה "אל תהיו מרושעים" מקוד ההתנהלות של גוגל?

העלמת המשפט don't be evil מסעיפי התנהלות החברה הקדימה את פרסומו של תחקיר "60 דקות" של CBS אודות "כוחה של גוגל", ששודר אמש ● מניית החברה צנחה גם היא לקראת פרסום התחקיר

אירועים קרובים