עמוס הראל

גל פרל פינקל, חוקר אורח בתוכנית הסייבר של המכון למחקרי בטחון לאומי

כוח האדם האיכותי – לא רק לסייבר

הפעולות במרחב הקיברנטי לא יוכלו להחליף את הלוחמים בחזית ● צה"ל צריך לאזן בין הצרכים הגדלים במרחב הסייבר לבין העובדה שנשלחים כוחות לחזית והם צריכים להיות מובלים על ידי מיטב המפקדים

אירועים קרובים