נחום גוטמן

מפת המיזם ובה תחנות מידע דיגיטליות למבקרים ולמטיילים בעיר תל אביב. באדיבות בית הספר הניסויי הרב תחומי עמל, שבח מופת.

סיור בעקבות נחום גוטמן בתל אביב הקטנה – בקליק אחד מהסמארטפון

שיתוף פעולה של תלמידי בתי הספר עמל שבח מופת ואון לחינוך מיוחד בתל אביב הוליד מיזם אינטראקטיבי, שבמסגרתו הונגשו לציבור אפיזודות מסיפורי האומן בנקודות היסטוריות שונות בתל אביב

אירועים קרובים