בי טכנולוגיות בפס רחב

איסטרוניקס תשווק את מוצרי BBT.live

הטכנולוגיה שפיתחה BBT מאפשרת קישורית רחבת פס על טווח מאובטח בין משרדים, סניפים, ומשרדי בית מרוחקים

אירועים קרובים