משבר הקורונה: פוטרתם? הוצאתם לחל"ת? דעו את זכויותיכם

עשרות אלפי עובדים, כולל בענף ההיי-טק, יצאו לחל"ת או פוטרו עקב משבר הקורונה, והמספרים צפויים לעלות ● אחרים עובדים מהבית - בין אם הם נמצאים בבידוד או לא ● מאמר מקיף: מהן הזכויות שלהם?

17/03/2020 17:12
תנ"צ (בדימוס) ד"ר עו"ד אורי אנגלהרד. צילום פרטי

מגפת הקורונה המתפשטת יצרה משבר במשק, שהולך ומחריף, ואתו הולך ועולה מספרם של העובדים המפוטרים או, במקרה הטוב יותר, מוצאים לחופשה ללא תשלום (חל"ת). גם במקרים כאלה, וגם בעתות משבר כמו זו שאנחנו נמצאים בה, יש לעובדים זכויות. מעסיקים ועובדים, בפסקאות הבאות תוכלו ללמוד כיצד לדאוג לכך שהזכויות האלה יישמרו.

עובד שנמצא בבידוד

עובד שנגזר עליו להימצא בבידוד נדרש להציג למעסיק את תעודת המחלה הגורפת שהוציא משרד הבריאות ולחתום על תצהיר היעדרות. המעסיק לא רשאי לדרוש ממנו להגיע למקום העבודה ולא לפטר אותו כי הוא בבידוד. למעלה מכך, על המעסיק למנוע ממנו להגיע למקום העבודה.

המעסיק צריך לשלם לעובד דמי מחלה עבור תקופת הבידוד, בהתאם למכסת ימי המחלה הצבורים לזכותו. במידה שהעובד ניצל את כל ימי המחלה, ינוכו ימי ההיעדרות מימי החופשה העומדים לרשותו או מימי עבודתו.

המעסיק יכול לחייב עובד שנמצא בבידוד לעבוד מביתו, בכפוף לכך שהעובד יכול לעשות זאת והמעסיק סיפק לו את האמצעים הנדרשים – מחשב, תקשורת וכדומה. זאת, מאחר שהבידוד נועד לא להחלמה ממחלה, אלא למנוע הדבקת אחרים. במקרה כזה, לא ינוכו ימי מחלה לעובד והוא יקבל משכורת.

עובד שעובד מהבית

המעסיק רשאי לפקח על עבודת העובד מהבית, למשל שעות העבודה ומה הוא בדיוק עושה, כל עוד הוא לא פוגע בפרטיותו.

על המעסיק לקבוע ולפרסם את המדיניות בהקשר לעבודה מהבית, כולל מה מותר ומה אסור. הוא יכול להעמיד לרשות העובד תיבת מייל לצרכי עבודה בלבד, שלעובד אסור לעשות בה שימוש אישי. לאחר שהמעסיק פרסם את המדיניות החלה על התיבה הזו, הוא יוכל לנטר ולעקוב אחר נתוני התקשורת ולחדור לנתוני תוכן בה, כולל לתכתובות המיילים. יחד עם זאת, הוא יוכל לקרוא את תוכן המיילים האישיים הנמצאים בתיבה בניגוד לכללים שפרסם רק לאחר שקיבל את הסכמת העובד במפורש, מדעת ומרצון חופשי.

עבודה מהבית בימי הקורונה. צילום אילוסטרציה: BigStock

עבודה מהבית בימי הקורונה. צילום אילוסטרציה: BigStock

במידה שהמעסיק העמיד לרשות העובד גם תיבת מייל מעורבת או אישית, אסור לו לבצע ניטור, מעקב וחדירה לתוכן התכתובת האישית בה, למעט בנסיבות חריגות ורק לאחר שהמעסיק נקט באמצעים חודרניים פחות וקיבל את הסכמת העובד. כמו כן, הוא לא רשאי לבצע כל מעקב אחר נתוני התקשורת או תוכן השימוש בתיבה הפרטית שבבעלות העובד.

מעקב טלפוני – המעסיק רשאי להתקין תוכנה בטלפון הנייד של העובד, לצורך מעקב אחר מקום הימצאו בשעות העבודה, בכפוף לכך שהעובד יודע שהמערכת מותקנת והסכים לכך.

החזר הוצאות נסיעה – הדבר מותנה בהיזקקות לנסיעה. ממילא, עובד שמבצע את המטלות מביתו ולא נזקק לנסיעה למשרד לא יקבל החזר הוצאות נסיעה.

יציאה לחופשה ללא תשלום

עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום בניגוד לרצונו, כתוצאה מצמצום מספר העובדים בעקבות משבר הקורונה, יהיה זכאי לקבל דמי אבטלה על אף שלא פוטר או התפטר, בכפוף לעמידה בתנאי הביטוח הלאומי (גיל, תקופת אכשרה וכדומה), כאשר הוא הוצא לחופשה ללא תשלום של לפחות 30 יום מ-1 במרץ 2020 והלאה, ביצע רישום ראשון בשירות התעסוקה, בין אם פיזית או באינטרנט, והגיש תביעה לביטוח הלאומי. במידה שהוא ביצע את הרישום לשירות התעסוקה אונליין, על העובד להתייצב בלשכת התעסוקה בתוך 15 יום מהמועד שבו הוא נרשם. בהמשך, עליו להתייצב בלשכה פעם בחודש, עד שהוא חוזר מהחל"ת או מוצא עבודה אחרת. אם העובד מקבל דמי אבטלה, שירות התעסוקה רשאי להפנות אותו לעבודה אחרת.

בנוסף, חשוב לדעת שתקופת החל"ת לא תיספר כוותק לימי מחלה, חופשה שנתית ודמי הבראה, ולא ינוכו בגינה ימי החופשה הצבורים של העובד. כמו כן, עובד שנמצא בחל"ת זכאי לחזור לעבוד בתום התקופה, באותם התנאים שהיו לו לפני כן, אך המעסיק לא חייב להחזירו לאותה משרה.

זכויות פנסיוניות – גם הן נפגעות כשהמעסיק מוציא עובד לחל"ת, כי הוא לא צריך להפריש כספים לביטוח הפנסיוני שלו בתקופה זו. לפיכך, מומלץ לעובד לשלם באופן עצמי לביטוח הפנסיוני או לעשות הסדר ריסק (תשלום נמוך לביטוח הפנסיוני, על מנת לשמר את המצב הקיים ולוודא כיסוי ביטוחי).

דמי ביטוח לאומי – אם העובד מקבל דמי אבטלה בתקופת החל"ת, דמי הביטוח הלאומי מנוכים לו, אבל אם הוא לא זכאי לקבל דמי אבטלה, המעסיק מחויב לשלם את דמי הביטוח הלאומי רק עבור החודשיים המלאים הראשונים שבהם העובד שוהה בחל"ת. הוא יוכל לנכות את הסכום מתשלומים עתידיים שיגיעו לעובד. לאחר אותם חודשיים, העובד יחויב לשלם בעצמו את דמי ביטוח לאומי. עובדת נשואה ללא הכנסות שבן זוגה מבוטח בביטוח לאומי פטורה מתשלום זה, כמו גם מתשלום ביטוח בריאות.

מס הכנסה – מס זה מנוכה משכרו החודשי של העובד בהנחה שהוא ממשיך לעבוד כל השנה. במקרה שהוא מפסיק לעבוד למשך מספר חודשים (לדוגמה, מוצא לחל"ת), הוא זכאי להחזר ממס הכנסה.

עובד שהוצא שלא בהסכמתו לחל"ת לפחות מ-30 ימים זכאי להתפטר בדין מפוטר ולקבל פיצויי פיטורים.

עובד שיחל לעבוד בעבודה חלקית כשכיר במקום אחר בתקופת החל"ת – נדרש לדווח על כך לשירות התעסוקה, וייתכן שיאבד את זכותו לקבלת דמי אבטלה, או שדמי האבטלה שיקבל יוקטנו. במקרה כזה, הוא יוכל לבחור האם להפחית את השכר שיקבל מעבודתו החלקית מדמי האבטלה המלאים שהיה אמור לקבל, או שלא יקבל דמי אבטלה עבור הימים בהם יעבוד בעבודתו החלקית, ואותם ימים לא יספרו במניין ימי האבטלה. אם הוא יחל לעבוד במשרה מלאה בתקופת החל"ת לא יהיה זכאי לקבל דמי אבטלה. לאחר שיתפטר בדין מפוטר, עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה, הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים. היה והעובד יחל לעבוד כעצמאי בתקופת החל"ת, הכנסתו כעצמאי תופחת מדמי האבטלה. החישוב הסופי של דמי האבטלה שיקבל ייעשה רק לאחר שיקבל שומה שנתית סופית ממס הכנסה.

רוצים לפטר אתכם? המעסיק לא רשאי לפגוע בזכויותיכם, גם בימי משבר הקורונה. אילוסטרציה: BigStock

רוצים לפטר אתכם? המעסיק לא רשאי לפגוע בזכויותיכם, גם בימי משבר הקורונה. אילוסטרציה: BigStock

פיטורים

מעסיק ששוקל לפטר את העובד חייב לנקוט בכל כללי הפיטורים, ואין בתקופה משברית זו הקלות בעניין. זה כולל שימוש ומתן הודעה מראש.

לסיכום, העובדים והמעסיקים יכולים להתקדם מהמצב הנוכחי לעתיד טוב יותר, אך בינתיים, יש לוודא כי נמקסם את זכויותינו. לצורך כך יש לבדוק ולהתייעץ לפני שנוקטים צעד כלשהו.

אין באמור כדי להוות ייעוץ משפטי.

הכותב הוא מומחה לדיני עבודה, הסכמי ממון, צוואות וייפוי כוח מתמשך.

תגובות

(4)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, דיבה, וסגנון החורג מהטעם הטוב

 1. אנטואנט

  רוצה בירור האםעובד שעבד עשרה חודשים והוציאו אותו לחל"ת ואחרי החל"ת מוציא אותי המעסיק לפיטורין מסיבות שהעסקים רוצים לסגור.
  האם מגיע לי פיצויים ודמי הבראה
  אודה לתשובה

 2. שם*

  הוצאתי לחל"ת וכעת רוצים לפטר אותי האם ימי החל"ת מנוכים מימי האבטלה בעתיד?

 3. אמיר

  היי ידידי אשמח לדעת מה מספר הטלפון ליצירת קשר

אירועים קרובים