MY CITY

"לקבלת רציפות תפקודית נדרשת מערכת תומכת תפיסה ולא ההיפך"

עו"ד אנואר סעב, מייסד ומנכ''ל ליקומפאס-טק, סיפר במסגרת כנס Smart Cities 2020 על מערכת MY CITY, המיועדת להפעלה על ידי רשויות מקומיות וארגונים גדולים, ומטרתה לאפשר רציפות תפקודית ומעבר מהיר בין מצבים שונים

אירועים קרובים