HB innovation

HB innovation

ה.ב. חדשנות פיתחה מערכות IT לבטיחות וזכתה במכרז נת"ע

נתיבי תחבורה עירוניים - האחראית על תכנון והקמת מערכת הסעת ההמונים של מטרופולין תל אביב - הכריזה בשבוע שעבר על הזוכה, מבית ה.ב. איכות ויזמות, במכרז לאפיון, יישום ואחזקה של מערכת ייעודית לניהול הבטיחות

אירועים קרובים