CellBox

CellBox של מר-סלו

מר-סלו השיקה מזוודת תקשורת לגורמי חירום

הרשת הסלולרית מתפקדת באופן עצמאי, ללא תלות ברשתות קיימות שבדרך כלל קורסות בזמן חירום עקב עומס

אירועים קרובים