Arista Networks

ג'ישרי אולל, מנכ"לית אריסטה.

אריסטה: "מגנים את מעשי הטרור בדרום"

בהודעת החברה צוין כי היא "מגנה ומביעה באופן חד משמעי את צערה ועצבה העמוקים על מעשי הטרור, הזוועות הנוראיות ואובדן חיי החפים מפשע שאירעו באחרונה בישראל"

גיא אלכסנדר, מנהל אזורי באריסטה לישראל, יוון וקפריסין.

"ריבוי הרשתות בארגונים מקשה על זיהוי בעיות"

כך אמר גיא אלכסנדר, מנכ''ל אריסטה ישראל, שהסביר: "מדובר ברשתות רבות, המנוהלות ומנוטרות באמצעות כמה פתרונות, אשר אינם מדברים ביניהם" ● לאריסטה מערכת הפעלה אחת לכל תשתית הרשת מוגדרת התוכנה, ושירות ענן

אירועים קרובים