פיימן מסטצ'יאן

במקום מכירה - הנפקה. SAS

SAS :Chartis מובילה במערכות לניהול סיכוני אשראי

רגולציה ושינויים כלכליים בלתי צפויים מכריחים את הבנקים לבחון מחדש את הדרך בה הם מודדים ומנהלים סיכוני אשראי ● SAS צוינה בזכות ניהול הנתונים, גמישות הניתוח ובדיקות לחץ מתקדמות

אירועים קרובים