Syspro

דניאל שמעוני, מנהל אגף לקוחות ושותפים עסקיים בבזק עסקים.

בזק: הדרך הנכונה לחסוך כאב ראש לעסקים – גם בעת חירום

ענקית התקשורת מציעה את VCLOUD - שירות ענן שמאפשר לעסקים, בשגרה ובחירום, המשכיות עסקית, תשתית יציבה ומאובטחת, רוחב פס מותאם לדרישות, שרידות וזמינות, שיהוי נמוך ואבטחת מידע

אירועים קרובים