S/4 Hana

רמי מנחם, סמנכ"ל התפעול של סאפ ישראל.

"אנחנו נמצאים בתהליך של מעבר לדור טכנולוגי חדש"

"הרבה שנים דיברו על המעבר לענן, אבל עכשיו זה קורה; ארגונים מבינים שהוא הכרחי, וזה יתפתח עוד בישראל עם פתיחת אזורי הענן החדשים", כך אמר רמי מנחם, סמנכ"ל התפעול של סאפ ישראל

אירועים קרובים