RDEye

יאיר הורביץ, ראש מינהל הגנת סייבר למערכות בחטיבת כלי הטיס של אלביט.

"גניבת הטכנולוגיות הביטחוניות – אחד האיומים הגדולים על המדינה"

"לגניבה ולהעתקה של הטכנולוגיה של ישראל עלולות להיות השפעות דרמטיות לרעה על ביטחונה", כך הזהיר יאיר הורביץ, ראש מינהל הגנת סייבר למערכות בחטיבת כלי הטיס של אלביט

אירועים קרובים