ProceedTech

עובד חקלאות מתאילנד בדרום הארץ (אילוסטרציה).

אפליקציה סייעה להתגבר על המחסור בעובדי חקלאות בתחילת המלחמה

רשות האוכלוסין ופרוסיד טק פיתחו בתוך 72 שעות, בתחילת המלחמה, אפליקציה שאפשרה לחקלאים להתגבר על המחסור בכוח האדם, ולעובדי החקלאות מתאילנד לעבור לעבוד אצלם - במקום לעזוב את הארץ

מבט על קהיר. כ-40 חממות ואקסלרטורים טכנולוגיים פעילים בעיר.

פרוסיד טק משיקה פעילות אוף שור במיקור-חוץ בעולם הערבי

פרוסיד טק מבית פרוסיד מפעילה מרכזים טכנולוגיים במודל אוף שור בקהיר וברבת עמון ● עידן מלול, מוביל הפעילות: "הפתרון למצוקת כוח האדם החריפה בהיי-טק יכול להיות קרוב לכאן, מעבר לגבול"

אירועים קרובים