NameDrop

להפעיל NameDrop רק כשצריך.

ארה"ב: תכונת ה-NameDrop של אפל מדאיגה את סוכנויות האכיפה

בכמה מדינות בארה"ב הזהירה המשטרה את משתמשי iPhone ו-Apple Watch מפני התכונה, שמאפשרת להחליף פרטי קשר בין שני מכשירים קרובים, בשל סיכונים בטיחותיים

אירועים קרובים