MAGNUS איתור וחילוץ

ההיי-טקיסט המטייל

ההיי-טקיסט המסתבך

חיליק מגנוס - מותג חילוץ של איש אחד - מסביר על חשיבות ההיערכות לנסיעה עסקית "אקזוטית" - נסיעות עסקים לאזורים מנותקים מתקשורת ● פרשיות פליליות ובמקרי קיצון אף חטיפות, אלו רק חלק מהמקרים בהם נתקלים אנשי עסקים בחו"ל - מה עושים כשהדברים מסתבכים רחוק מהבית?

אירועים קרובים