LionBird

יעל אדם ויוני שטיין, היזמים הסדרתיים שהקימו את חברת הבריאות הדיגיטלית VIM, וייסדו גם את לגונה הלת'. צילום: יוסי אלטרמן 

שנהיה בריאים: גיוס של 6.6 מיליון דולר ללגונה הלת' הישראלית

החברה מציעה ביטוח החלמה לאחר אשפוז ופתרון לקיצור זמן ההחלמה ומניעת אשפוזים חוזרים ● כספי הגיוס ישמשו בעיקר להרחבת מרכז הפיתוח של החברה ולגיוס עובדים נוספים

אירועים קרובים