Hive

תרחיש גרוע. פריצת סייבר לסייסנס.

סייסנס הישראלית הותקפה בסייבר

חשד: נחשף מידע של כמה מהחברות הגדולות בעולם ● מומחה סייבר: "הפריצה - אירוע חמור ורציני ביותר" ● CISA, הסוכנות לאבטחת סייבר ותשתיות, הנפיקה התראה

פעילות משמעותית נגד אחת מקבוצות הכופרה המשמעותיות.

מבוקשים: עד עשרה מיליון דולר למידע על מפעילי הכופרה Hive

מחלקת המדינה האמריקנית תחלק את הפרס על מידע שיוביל למנהיגים מרכזיים בקבוצת הפשע Hive; ועוד 5 מ' ד' עבור פרטים שיובילו למעצר או להרשעת "כל מי שקשר קשר להשתתף, או מנסה להשתתף, בפעילות הכנופייה"

עוד גרסאות של נוזקה נגד ישראל.

נוזקה כ-שירות: מלכת האיומים על ארגונים

דו"ח חדש של דארקטרייס קבע כי מתקפות שכללו שימוש בנוזקות כשירות, MaaS, היוו את האיום הגדול ביותר על ארגונים במחצית השנייה של השנה החולפת

פעילות משמעותית נגד אחת מקבוצות הכופרה המשמעותיות.

מחקר: קבוצות הכופרה משתפות ביניהן פעולה וידע

חוקרי סופוס חשפו זיקה בין קבוצות הכופרה Hive, Royal ו-Black Basta - שלא הייתה ידועה עד כה

ריטיילרים? כדאי גם לכם לשים לב לכופרות, ולהגנה מפניהן.

ה-FBI חיסל את תשתית הכופרה Hive

הבולשת: מנענו תשלום דמי כופר של יותר כ-130מיליון דולר ● אנליסטים: פעולה מבורכת - אבל רק טיפה קטנה באוקיינוס הכופרות ● באופן נדיר, ב-FBI השתמשו בטקטיקות סייבר התקפי

הכופרות לא הולכות לשום מקום.

מגמה: שלוש קבוצות כופרה תקפו את אותו הקורבן בזו אחר זו

לפי סופוס, קבוצות הכופרה LockBit ,Hive ו-BlackCat הן "איום חדש, שהופך את מתקפות הכופרה לסיוט של ממש"

אירועים קרובים