Genoox

צוות ג'ינוקס. מימין: יובל פורת, מהנדס וביואינפורמטיקאי ראשי, אמיר טרבלסי, מנכ"ל, ומשה איינהורן, מנהל טכנולוגיות. צילום: אופיר אבה

הסטארט-אפ שמסייע להתאים את הטיפול למבנה הגנטי האישי

הרפואה המסורתית מחילה אותם טיפולים ותרופות על כל החולים באותה המחלה, ללא קשר למבנה הגנטי שלהם ולמרכיבים אינדיווידואליים נוספים ● הסטארט-אפ ג'ינוקס מנתח את הגנים האישיים של המטופלים, כדי להפיק מהם תובנות שמאפשרות לשפר את תוצאות הטיפול באמצעות רפואה מותאמת אישית

קרן בירד

קרן בירד אישרה השקעות של שמונה מיליון דולר ב-10 פרויקטים ישראליים-אמריקניים

קרן בירד פועלת לעידוד שיתופי פעולה בין חברות ישראליות ואמריקניות מתחומי הטכנולוגיה השונים לצורך פיתוח מוצר משותף ● הפרויקטים שאושרו הם בתחומים מגוונים, בהם רפואה, תעופה, בית חכם, מכוניות מחוברות ועוד

אירועים קרובים