Fortinet Security Fabric

מארג האבטחה של פורטינט המותאם ל-OT.

פורטינט משיקה פתרונות ושירותים חדשים לאבטחת התשתיות הקריטיות

הפתרונות החדשים תוכננו במטרה להגן על סביבות התשתיות הקריטיות באמצעות פלטפורמת אבטחת ה-OT המקיפה ביותר בתעשייה 

אירועים קרובים