DX

רז הייפרמן, יועץ בכיר לטרנספורמציה דיגיטלית ודירקטור BDO Digital.

האם אתם באמת עושים טרנספורמציה דיגיטלית או רק שדרוגים דיגיטליים?

המונח טרנספורמציה דיגיטלית מתאר סיטואציה מורכבת שהיא מסע ארוך ותמידי בהתאמת הארגון לעתיד לבוא - אלא שיש מי שמסתפקים בשינויים ספורים וספורדיים ומכנים אותם בטעות כך ● מה עושה הארגון שלכם?

רז הייפרמן, יועץ בכיר לטרנספורמציה דיגיטלית ודירקטור ב-BDO Digital.

תרבות ארגונית וטרנספורמציה דיגיטלית – איזו זיקה יש בין השתיים?

חלק א' – על חשיבות התרבות הארגונית להצלחת הטרנספורמציה הדיגיטלית

אירועים קרובים