CapEx

אמיר עוז, מומחה בהקמת מערכות לאשראי חוץ בנקאי.

כיצד המנמ"ר מתכנן ומנהל תקציבים שנתיים?

בארגונים רבים המנמ"ר צריך להתמודד לא עם תקציב אחד אלא עם שניים, כל אחד מיועד למטרה אחרת ● מהם שני התקציבים שעל המנמ"ר לתכנן ולנהל וכיצד יוכל לקבל אותם מההנהלה?

ערן בראון, סמנכ"ל טכנולוגיות לאזור EMEA בחברת אינפינידט. צילום: טליה אלק

מה תהיה אסטרטגיית המחשוב למחצית השנייה של 2020?

העלויות בענן גבוהות פי כמה לעומת ההוצאות בדטה סנטר המקומי - האם הדבר יביא לשינוי בגישת הרכש של תשתיות האחסון, על מנת לצלוח בהצלחה את המחצית השנייה של 2020 בעידן פוסט משבר הקורונה?

אירועים קרובים