AI Companion

משפרת ומוסיפה תכונות מבוססות AI. זום.

זום מעדכנת וממתגת מחדש תכונות AI

החברה, שהציגה לראשונה הפסד רבעוני ופיטרה עובדים, מעדכנת וממתגת מחדש תכונות AI ברחבי הפלטפורמה שלה ומדגישה, כי נתוני לקוחות לא ישמשו להכשרת הכלים והמודלים של ה-AI

אירועים קרובים