פערים בין המרכז לפריפריה בשירותי הרפואה

אירועים קרובים