מערכת תכנון צבאית

מימין לשמאל: סרן (מיל') יקיר וסרן עמית מלוטם.
בלעדי

התקשוב בצה"ל פיתח מערכת להאצת שיתוף המידע המבצעי

לאנשים ומחשבים נודע שאנשי יחידת מצפן שבלוטם פיתחו רכיבי IT לשם שיפור אפקטיביות מבצעית, האחדת המידע וקיצור זמני ההנגשה של המידע ● סרן עמית מלוטם, וסרן (מיל') יקיר, ששירת ביחידה שנים, הרחיבו על הפיתוח

אירועים קרובים