אלי ביתן

רו"ח יהלי רוטנברג, החשב הכללי במשרד האוצר.

האוצר העלה לאוויר מערכת שכר חדשה לעובדי המדינה במיליוני שקלים

המערכת פועלת על התשתית של מרכב"ה, והיא תנהל עצמאית את חוקת השכר המורכבת ● בחשב הכללי במשרד האוצר אומרים כי הפרויקט הוא "אירוע שקורה אחת לדור"

אירועים קרובים