תוכן שיווקי
לקראת הכנס המקצועי השנתי של הביקורת הפנימית, יום ה', ה-17 בינואר, מרכז הכנסים אווניו, קריית שדה התעופה

"חשיבות המבקר הפנימי בארגון רק עולה"

09/01/2019 15:35
רו''ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי החשבון בישראל. צילום: ניב קנטור

כתב: הילל יוסף.

"לנוכח פרשת בזק, כמו גם מה שקורה בחברות אחרות, החשיבות של המבקר הפנימי בארגון רק עולה וגוברת", כך אמרה רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי החשבון בישראל.

רו"ח שטרק התראיינה לקראת הכנס המקצועי השנתי של הביקורת הפנימית. הכנס, בהפקת אנשים ומחשבים, נושא את הכותרת Trusted Advisor, וייערך ביום ה', ה-17 בינואר, במרכז הכנסים אווניו שבקריית שדה התעופה.

"המבקר הפנימי בארגונים", אמרה רו"ח שטרק, "נדרש לכמה תכונות אופי ויכולות התנהגותיות: עליו להיות עצמאי ובלתי תלוי, עליו לנצל את הטכנולוגיות למימוש מקצועי מיטבי בעבודתו ואסור לו לוותר על מה שנראה לו לא תקין. חובתו המקצועית היא להיות שומר סף – וחובה זו רק הולכת ומתעצמת בעידן החדש".

"הביקורת", ציינה, "מהווה את לחם חוקנו ואנחנו רואים בה נושא בעל חשיבות מרכזית. חשיבות הביקורת בכללה והערך המוסף של המבקר הפנימי, שהוא גם רו"ח בהכשרתו, מהווים נדבך חשוב ב-DNA של המבקרים: אי התלות, הירידה לפרטים, העמידה על מצג נכון של הממצאים והחובה שלא לוותר כאשר יש בעיות של מינהל תקין וממשל תאגידי הם ערך מוסף משמעותי".

"הביקורת הפנימית והביקורת בכללותה חייבות להשתכלל"

לדברי נשיאת לשכת רואי החשבון בישראל, "הביקורת הפנימית, כמו גם הביקורת בכללה, חייבות להשתכלל, תוך שימוש בכלים מתקדמים. כלים אלה מעבירים אותנו מביקורת מדגמית לביקורת של מסה, שאותה ניתן לעשות באמצעות כלים טכנולוגיים: לעלות על חריגים ולסקור בצורה מהירה את כל המידע, הביג דטה, ולאתר באופן מקוון חריגים. בדרך זו ניתן לאתר בצורה מהירה ויומיומית דברים שהם בבחינת התראה של אורות אדומים, וזאת בלוח זמנים מידי". לכן, אמרה שטרק, "מבקרי הפנים חייבים להיות בחזית הטכנולוגיה והקדמה. הטכנולוגיה הינה כלי עזר לניתוח, כאשר המבקר הפנימי מוביל את החשיבה העסקית".

שטרק אמרה כי "ישות נוספת הנדרשת להגן על מקומו של המבקר הפנימי היא הדירקטוריון. הוא זה שמחויב לשמור על מקומו של המבקר הפנימי – באמצעות התייחסות בישיבות ועדת ביקורת, כמו גם במליאת הדירקטוריון, וכן באמצעות קיום מפגש של חברי ועדת הביקורת רק עם המבקר הפנימי. במפגש זה יש להטות אוזן קשבת ולבחון בצורה עמוקה האם יש למבקר מגבלות כלשהן במהלך ביצוע הביקורת, או שהכול פתוח בפניו. עוד יש לוודא כי המבקר מקבל מענה מהיר ומידי, או שהוא נדחק ונדחה; האם יש ניסיון להטותו מהממצאים שהתקבלו; והאם עומדים לפניו כל המשאבים – זמן, כסף וטכנולוגיה – על מנת לבצע את העבודה כיאות".

"בדיקה נוספת", ציינה, "היא של אפקטיביות הביקורת הפנימית – בדיקה שרצוי לבצע אחת לשלוש שנים לפחות. גם היא חשובה ביותר על מנת להבטיח צוות מיומן של הביקורת ואת איכות התקשורת בין ועדת הביקורת למבקר הפנימי, מנהל הסיכונים, קצין הציות – וכמובן הדירקטוריון. יש לראות האם אכן הזרימה האמורה להיות בין הגופים והאינטראקציה ביניהם מבטיחה, לא רק את איכות הביקורת, אלא גם את יישום תוצריה בצורה המיטבית".

לסיכום אמרה רו"ח שטרק ש-"מבקר הפנים ותוצרי הביקורת שלו הם תכנית ההגנה החשובה ביותר שיש לחברה, לנושאי המשרה ולבעלי המניות. ככל שיש יותר חברות בישראל שאין להן בעל שליטה דומיננטי, יש יותר צורך לחזק את הביקורת הפנימית ולשפר את איכות העבודה הנעשית על ידי הדירקטוריון".

להרשמה לאירוע לחצו כאן

אירועים קרובים