Watering hole

ג'ושוע סייקס, מדען ראשי בסופוס.

"הבעיה ב-AI – שהוא עוזר גם להאקרים"

"מהפכת הבינה המלאכותית עומדת לשנות את פני ענף אבטחת המידע והגנת הסייבר", אמר ג'ושוע סייקס, מדען ראשי בסופוס ● "להתפתחויות בתחום הרשתות העצביות המלאכותיות ביישומי ML - יש תרומה מכרעת למהפכת ה-AI"

אירועים קרובים