Threat track Security

עו"ד מוטי קריסטל, מנכ"ל Nest Consulting

מה אנחנו באמת יודעים על סחיטה קיברנטית?

ב-2013 עמד היקף הכופר ששולם על מעל ארבעה מיליארד דולר, וב-2014 נרשמה עלייה של 113% בהיקפי מתקפות אלה ● מומחי אבטחה בינלאומיים מחזיקים בדעה שמרבית מתקפות הסייבר שמבוצעות כיום על חברות מסחריות הן למטרות סחיטה

אירועים קרובים