MDR

אופיר זילביגר, שותף ב-BDO ומנהל מרכז הגנת הסייבר שלה. צילום: ניב קנטור

"מניעה בלבד, בלי זיהוי ותגובה, תביא לנפילת מערך ההגנה"

"זיהוי ותגובה מנוהלים (MDR) מהווים רכיב קריטי באבטחת ארגונים, והופך לנושא בעל חשיבות לאומית", אמר אופיר זילביגר, מנהל מרכז הגנת הסייבר של BDO ● לדבריו, "ארגון ללא יכולות ניטור ותגובה דומה לכזה שמחזיק שומר שעלותו יקרה, הניצב בשער, אך לא עומד ליד דלת הפלדלת - שאותה יפרצו"

אירועים קרובים