GPT-3

הבינה המלאכותית נגד הבינה שלנו, בני האדם - קרב אבוד מראש?

"הבינה המלאכותית תעקוף את המוח האנושי בעוד שמונה שנים"

עמית שורצנברג, CTO משותף ב-Microsoft for Start ups, דיבר בכנס Future of AI על ההווה והעתיד של התחום, הדגים כיצד ניתן לשנות באמצעות ה-AI ציורים קלאסיים ו-"צלל" לדבר החם הנוכחי של מיקרוסופט - Copilot

AI בשירות אבטחת המידע. GPT-3.

כך אפשר לרתום את GPT-3 לשיפור אבטחת המידע

"הבינה המלאכותית היא בת ברית של אבטחת המידע - ולא יריבה", אמר שון גלאגר, חוקר איומים ראשי בסופוס, וסיפר על מחקר שחוקרי החברה ביצעו, שמדגים כיצד ChatGPT יכול לעזור לאבטחה ולמנוע מתקפות סייבר

ההאקרים ניצלו את ספקיה כדי להגיע ללקוחות. מיקרוספט

מיקרוסופט מאמינה ב-AI: רוכשת רישוי בלעדי למודל השפה GPT-3 של OpenAI

הרישוי הבלעדי מאפשר למיקרוסופט גישה ייחודית, שלא ניתנת למשתמשים הרגילים, לקוד הבסיס של GPT-3, המכיל חידושים טכניים שהיא שואפת לשלב במוצרים ושירותים

אירועים קרובים