Goodreads

חוגגים ומשתפצרים. Kindle

לכבוד חגיגות העשור: אמזון עושה רענון משמעותי לאפליקציית Kindle

המראה החדש, לפי החברה, מתרכז בספרים ובקריאה, מציע תפריטי ניווט וחיפוש חדשים, שהינם גם נגישים יותר ומאפשרים למשתמשים גם לחזור לאחר השימוש בהם במהירות למצב קריאה

אירועים קרובים