Election Watch

חדשות אמיתיות: אתר חדשות הכזב הרוסי מתקשה לצבור תאוצה.

אופסי: קמפיין פייק רוסי מבוסס AI מתקשה למצוא קהל

מסע תעמולה ארוך טווח של הקרמלין ליצירת אתרי חדשות מזויפים לא מגיע לקהל משמעותי - כך לפי חברת מודיעין האיומים בסייבר רקורדד פיוצ'ר

אירועים קרובים