Cyber Defense Live

פורסמו דוגמיות של נוזקות איראניות.

הכירו את קבוצות ההאקרים היותר "מוצלחות" של איראן

ב-Cyber Defense Live - הכנס השנתי שערכה ענקית אבטחת המידע והגנת הסייבר פייראיי בישראל - סיפקו יורי רוז'נסקי, חוקר סייבר בכיר, ומתן מימרן, אנליסט סייבר בכיר, שניהם מחברת מנדיאנט מבית פייראיי, הצצה מסקרנת לקבוצות הסייבר האיראניות

סנז ישר, חוקרת ראשית בצוות מחקר ומודיעין איומים, פייראיי ישראל. צילום: אלון לוין

"איראן עושה צעדי ענק כמעצמת סייבר אזורית"

סנז ישר, פייראיי ישראל: "האיראנים עושים צעדים משמעותיים בדרך להיות מעצמת סייבר אמיתית. אמנם, הם לא ברמה של רוסיה וסין, אבל הם מנסים להתקרב ליכולות השתיים"

אירועים קרובים