Credential stuffing

הפכו לשדה קרב בזירת הסייבר. זהויות דיגיטליות.

מחקר: חמישית מבקשות האימות – הן זדוניות

לפי מעבדות F5, יירוט המתקפות מצמצם את שכיחותן ביותר משני שלישים - אך מגביר את תחכום ההתקפות הבאות

אביב ששוני, מנהל פעילות ממשלה, צבא וביטחון ב-F5.

מי משלם על המחיר הנפשי של פשעי הסייבר?

חטיפת חשבונות סושיאל - המכונה ATO - עלולה להסב למי שחווה אותה סבל רב, ולא רק במובן הטכני ● המתקפות הללו גם עלולות לגרום ללקוחות לעזוב שירותים וחברות ● מה ניתן לעשות נגד התופעה?

אירועים קרובים