Bild

בונה על בינה מלאכותית שתחליף את עורכיו? בילד.

הצהובון הגרמני בילד מפטר 20% מצוותו: יחליף את העורכים ב-AI

במה שמסתמן כחלק מאבולוציה טכנולוגית בגזרת התקשורת, מאות משרות יבוטלו בהדרגה בבילד, שיעבור למודל דיגיטלי בלבד וישלב בינה מלאכותית בפעולותיו ● האם היא עתידה להחליף את כל תפקידי העריכה המסורתיים בעולם?

סודות נועדו להתגלות. אילוסטרציה: BigStock

כשראש העיר נתפס עם הפורנו בחוץ

פליטת מקלדת אולטרה מביכה גרמה לתומס קופל, ראש עיר בגרמניה, לחשוף בפומבי את מה שמרבית האנשים, ובמיוחד נבחרי ציבור, מעדיפים לרוב לשמור בחדרי חדרים - העדפות הפורנו שלו

אירועים קרובים