Articul8 AI

לוגו החברה החדשה.

אינטל מקימה חברה בת בעולם ה-GenAI לארגונים

Articul8 AI תציע ללקוחות ארגוניים פלטפורמת תוכנה עבור שימושי בינה מלאכותית יוצרת באופן ורטיקאלי מאובטח ● הפלטפורמה מבוססת על החומרה של אינטל, אבל מוכנה לתמיכה היברידית גם בפתרונות חלופיים

אירועים קרובים