Aite Group

אביב ששוני, מנהל פעילות ממשלה, צבא וביטחון ב-F5.

מי משלם על המחיר הנפשי של פשעי הסייבר?

חטיפת חשבונות סושיאל - המכונה ATO - עלולה להסב למי שחווה אותה סבל רב, ולא רק במובן הטכני ● המתקפות הללו גם עלולות לגרום ללקוחות לעזוב שירותים וחברות ● מה ניתן לעשות נגד התופעה?

זהויות סינתטיות: איום עולה בזירת שירותי האשראי המקוונים בארה"ב

שימוש בזהויות סינתטיות הולך וגובר בארצות הברית ומסב נזק הנאמד במיליוני דולרים ● דניאל שקדי, מנהל תמיכה עסקית גלובלית ב-BioCatch, מסביר על השיטה החדשה-ישנה

אירועים קרובים