AdX

החליטה שגוגל מפרה את ההגבלים העסקיים ביבשת. הנציבות האירופית.

אירופה: גוגל בצרות – מואשמת בחבלה בתחרות ובעיוות שוק הפרסום

הנציבות האירופית הציעה לחברה למכור חלק מעסקי הפרסום, ואף יכולה להטיל עליה קנס עתק בשל הפרות ההגבלים העסקיים מטעמה ● גוגל: "חקירת הנציבות מתמקדת בהיבט צר של עסקי הפרסום שלנו ואיננו מסכימים עם השקפתה"

מהם היא למעשה מתפרנסת. עסקי הפרסום של גוגל.

ארה"ב: הממשל תובע את גוגל – בשל שליטתה בזירת הפרסום

משרד המשפטים וכמה מדינות ארה"ב תבעו שוב את הענקית ממאונטיין וויו, בקריאה לפרק את עסקי הפרסומות שלה שמהווים, לדבריהם, מונופול בשוק הפרסום בארה"ב ● גוגל לא מסכימה עם הקביעות ואינה מקבלת את הדרישות

אירועים קרובים