שרון הימן

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי

מכרז ראשון מסוגו: מיקור-חוץ לתפעול הדיגיטל בשלטון המקומי

במכרז ייבחרו ארבע חברות IT, והמימון לשירותים שהרשויות יפעילו בעזרת החברות יגיע מתקציב המשרד לשיוויון חברתי, שהיקצה לתוכנית 60 מיליון שקלים ● מי החברות שיגיעו היום לכנס ספקים?

אירועים קרובים