רגולציית PSDII

המזומן הוא המלך?

בעולם אמצעי התשלום היו התנבאויות חד משמעיות, שכללו לעתים תאריכים לגבי מתי ייעלם הכסף המזומן ● למרבית ההפתעה, בנק ישראל מדווח על גידול של כ-5% בטרנזקציות (העברות) המזומנים בין 2018 ל-2017 ● האם עדיין מוקדם להכריז "המלך מת, יחי המלך"?

אירועים קרובים