מערכת GES

משה כהן גדול, מנכ"ל Electrical Systems Protection. צילום: יוסי אלטרמן

חיזוי תקלות חשמל במרכזי נתונים

מערכת החשמל מתאפיינת בכך שתקלה בה משביתה את המתקן תוך חלקי שנייה ועלולה לגרום לנזקים ישירים לציוד ועלות נפילה ולנזקים עקיפים, כמו תקלות בחומרה, צורך בשחזור נתונים, פגיעה במוניטין ועוד ● מערכת GES מנטרת פרמטרים באופן רציף, שולחת התראות לגורמי ההפעלה ובכך יכולה לחזות תקלות כבר בתחילת התהוותן וכך להפחית סיכונים תפעוליים ובטיחותיים

אירועים קרובים